Blog

Najdôležitejšie palice v BAGU

Tí z vás, ktorí využívajú Paretovo pravidlo, sú určite efektívni a úspešní v živote. Dlho som rozmýšľal ako ho aplikovať do tréningového procesu v golfe, no objasnil mi to Harvey Penick (Malá červená kniha). V princípe Paretovho pravidla je jasné, že 20 % správne vybraných činností, ktoré vykonáme nám prinesie 80% výsledkov.

Ak si to aplikujeme napríklad na úspešnú firmu, tak len 20% tých najšikovnejších ľudí z danej firmy, zabezpečí 80% všetkých ziskov. Paretovo pravidlo dokážeme aplikovať na čokoľvek.

Driver, Wedge, Putter, 3 zo 14 palíc, ktoré môžete mať v Vašom golfovom bagu (21,4 %). Cca 20% palíc z Vášho golfového bagu, Vám zabezpečí 80% Vášho skóre na golfovom ihrisku. Len si to spočítajte koľko úderov zahráte z odpaliska Vašou palicou, ktorou hráte prvý úder. Údery do 100m ktoré hráte sand wedgeou, alebo pitching wedgeou ( prípadne gap wedge, lob wedge). A samozrejme pre mňa najdôležitejšia palica v bagu- PUTTER. Kedy ste si naposledy dali kvalitný puttovací tréning?

Všetky spomenuté palice, Vám zabezpečia 80 % skoré na golfovom ihrisku.
Môj tip znie: zvýšte čas strávený na tréningových plochách tréningom driverom, wedgeou a putterom. Takto zefektívnite Váš tréningový proces a na golfovom ihrisku, dosiahnete nižšie skóre.

Pridaj komentár

Scroll to top