Blog

Udrž loptu v hre!

Golfoví hráči sú obvykle veľmi súťaživí ľudia a radi riskujú. Golf je však cieľovou hrou, kde treba uplatniť rozvahu a pokoj. Najlepší hráči dôkladne zvažujú voľbu každého úderu, snažia sa odstrániť všetky riziká z hry a majú vždy prepracovanú stratégiu hry. Taktická zložka v golfe zohráva veľkú úlohu, aj keď málokto si to uvedomuje.

Continue reading

Moja škola

Výučba začiatočníkov

Golfový tréner a Golfový coach (kouč). Na úvod by som chcel laickej verejnosti ozrejmiť tieto dva výrazy. Tréner v pravom zmysle slova je osoba, nie len rozumejúca golfu ako takému, ale aj osoba, ktorá rozumie tréningovému procesu a človeku. Tréner (golfový) je osoba, ktorá má poznatky z rôznych vedných odborov zaoberajúcich sa človekom a vie s nimi pracovať (anatómia človeka, biochémia človeka, fyziológia človeka, biomechanika, zásady životosprávy, psychológia človeka, základy pedagogiky, didaktika vyučovacieho procesu a didaktika samotného športu, ktorý trénuje a mnoho iných vedných odborov). Takýto človek nie je odborník len na golf samotný, no je odborníkom tréningový proces v oblasti golfu. Na druhej strane Golfový coach (kouč) je odborníkom na golf (golfový švih, taktika hry na ihrisku, golfové palice a výbava) najlepšie Vám poradí aké golfové cvičenia máte robiť, aby ste zlepšili svoj golfový švih a čo najefektívnejšie zlepšili svoju golfovú hru.

Continue reading

Scroll to top